Thương hiệu máy lọc nước hàng đầu

CEO Kangaroo, Tôi muốn vẽ lại bản đồ nước sạch tại Đông Nam Á

CEO Kangaroo – Tôi muốn vẽ lại bản đồ nước sạch tại Đông Nam Á đó là lời phát biểu ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc toàn cầu của Kangaroo có những chia sẻ về chặng đường phát triển của tập đoàn và chiến lược vẽ lại bản đồ nước sạch ở khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

Xem thêm